Granturi pentru licee în Proiectul ROSE

Liceele care vor sa aplice pentru granturi in cadrul Proiectului pentru Invatamanatul Secundar din Romania (ROSE) trebuie să transmită o scrisoare de intentie pe email la Ministerul Educatiei (la adresa: office@pmu.ro). Termenul este 20 iulie, dupa cum puteti citi pe site-ul ROSE: http://proiecte.pmu.ro/web/guest/acasa
Modelul scrisorii de intenție este disponibil pe site-ul proiectului și l-am preluat si aici – Scrisoare de intentie licee.
1.170 de licee sunt eligibile in cadrul ROSE si pot primi granturi de 100.000 euro / 4 ani. Lista acestora este disponibila aici.
Printre principalele obiective ale proiectului se numără creșterea ratei de absolvire și a ratei de promovabilitate la Bacalaureat. Printre principalele obiective ale proiectului se numără creșterea ratei de absolvire și a ratei de promovabilitate la Bacalaureat.
Activitățile eligibile cuprind: dezvoltare personală și coaching; activități remediale și de tutoriat; consiliere și orientare în carieră; dezvoltarea de abilități socio-emoționale; educație incluzivă și mediere.
Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:
(i) activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);
(ii) activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe); și
(iii) lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).
Aceste granturi nu sunt acordate din fonduri europene, deci procedurile ar trebui să fie mai simple. Proiectul ROSE este finanțat printr-un împrumut de 200 milioane de euro contractat de România de la Banca Mondială.
Va reamintim ca, prin lucrul echipă profesori-elevi-părinți, proiectul Zburd – Educație prin coaching derulat de Asociația ROI a contribuit la creșterea extraordinară a ratei de promovabilitate la Bacalaureat în 5 licee tehnologice cu elevi dezavantajați. Detalii aici: https://zburd.ro/despre-noi/